• Menu
 • Menu
Pemuteran-mango-tree-inn

Privacyverklaring

00. Inleiding

Ik vind jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. In de cookiestatement wordt uitgelegd hoe er met cookies wordt omgegaan.

01. Where She Goes 

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Where She Goes. Where She Goes is een Nederlands reisblog dat zich richt op iedereen die van reizen houdt en zoveel mogelijk uit zijn of haar reis wil halen. De oprichter en blogger achter deze reisblog ben ik, Kirsten. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Where She Goes verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Where She Goes, neem dan gerust contact op!

02. Gegevens en opslag

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Where She Goes. Deze worden hieronder toegelicht. Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Where She Goes, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren.

 • Bloggen en samenwerken: Indien ik een blog schrijf over jou, kan ik daarvoor persoonsgegevens verzamelen om in het artikel te verwerken, zoals jouw naam en bedrijfsnaam. Deze gegevens zullen in mijn archief blijven staan totdat ik mijn artikel verwijder of jij hier een verzoek toe doet. Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de blog die ik voor jou heb geschreven of de resultaten die ik voor jou heb behaald met jouw bedrijfsnaam en website wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven. Ik bewaar dit materiaal vijf jaar in mijn archief, of totdat deze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.
 • Contact opnemen: Jouw gegevens zullen opslagen worden op de mailserver op het moment dat jij contact opneemt met Where She Goes via de e-mail. De e-mail van Where She Goes wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist.
 • Plaatsen van reacties: Om het plaatsen van reacties onder mijn berichten mogelijk te maken, verwerk ik je naam, e-mail, eventuele website en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Ik bewaar deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder. Je reactie wordt gecontroleerd op spam via Akismet.
 • Analytics: De website van Where She Goes verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Google Analytics maakt gebruik van cookies, zie hiervoor ook mijn cookiestatement. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 • Affiliate partners: Daarnaast werk ik met enkele affiliate partners. Ik stuur hiervoor echter geen persoonsgegevens van jou door. Er wordt enkel gebruik gemaakt van cookies. De gegevens die hieruit voortvloeien kunnen niet terug worden herleid naar jouw persoonsgegevens. Tevens heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partners.
 • Klachten: Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn werk, zal ik je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten 2 jaar na afhandeling verwijderen.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Where She Goes zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

Where She Goes behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Where She Goes dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Where She Goes te beschermen. Daarbij tracht ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

03. Ontvangers

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten om jouw privacy optimaal te waarborgen.

04. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieen gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. 

De persoonsgegevens die door Where She Goes of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Where She Goes prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

05. Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@whereshegoes.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs. 

06. Plichten

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Where She Goes met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@whereshegoes.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.